Hugin

Här går förskolans äldsta barn (3-5 år).

På avdelningen jobbar man i tre projektgrupper: Fjärilsgruppen, Kaningruppen och Björngruppen.

Fjärilsgruppen:
Har inriktat sig på rötter med dess funktion och form. Vad gör rötter? Hur ser rötter ut? Gruppen undersöker olika slags rötter genom olika metoder och material som stödjer gruppen i sitt utforskande.

Kaningruppen:
Har lagt fokus på svampar. Hur ser svampar ut? Var finns det svampar? Vi fördjupar oss i olika frågeställningar och kunskaper kring svampar genom att skapa och utforska i olika material och hjälpmedel vilket resulterar i nya spännande dörrar att öppna kring svampar.

Björngruppen: Har sitt fokus på träd; trädets form, storlek och utseende. Vi undersöker och fördjupar oss i detaljer och kunskaper kring träd.  Med hjälp av olika material och erfarenheter utforskar och diskuterar gruppen tillsammans om träd och skapar nya vägar att gå inom ämnet.

29 september 2017