Hugin

Här går förskolans äldsta barn (3-5 år).

Barnen på förskolan arbetar med det gemensamma projektet "Barns fascination av naturens liv och död".

Vi vill ge barnen många tillfällen att kommunicera om sina upptäckter, tankar och idéer med olika uttrycksformer som bild, lera, färg, tecknande, drama, musik, digitala tekniker. Genom det få barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse för ekologins mångfald.

 

29 september 2017