Munin-röd

 Här går förskolans mellanbarn.

Barnen på Munin Röd forsätter att arbeta med projekt träd. Barnen hade med sig erfarenheter från förra året och nu ska vi fördjupa oss. Barnen på Munin Röd är uppdelade i två grupper: Kaningruppen och Ekorregruppen.

Vi går på utflykter till skogen där vi undersöker, dokumenterar träd samt samlar på oss naturmaterial som vi tar tillbaka till förskolan för att arbeta vidare med. Frågor som vi tillsammans med barnen undersöker är:

  • Vad finns det för likheter och olikheter mellan olika träd?
  • På vilket sätt kan trädet kommunicera med varandra?

Vi vill ge barnen många tillfällen att kommunicera om sina upptäckter, tankar och idéer med olika uttrycksformer som bild, lera, färg, tecknande, drama, musik, digitala tekniker. Genom det få barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse för ekologins mångfald.

                                Munin Röd

29 september 2017