Måndag den 9 december 2019 har personalen på förskolan studiedag och förskolan är då stängd. Detta gäller alla kommunala förskolor i området Sävja-Danmark. Om ni är i behov av omsorg dena dag, kontakta rektorn. 

 

12 juni 2019