Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

Föräldraenkät Danmarks förskola 2018 (PDF, 262 KB)

Uppdaterad: