Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

Föräldraenkät Danmarks förskola 2019 (PDF, 271 KB)

Uppdaterad: