Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

Föräldraenkät Danmarks förskola 2020 (PDF, 183 KB)

Uppdaterad: