Konstverk vid Danmarks förskola

Konstverket Berget, blomman, boet finns vid Danmarks förskola. Konstnären Moa Lönn har genomfört ett pedagogiskt förankringsarbete på förskolan tillsammans med barnen där de lånat äggformen och skapat egna skulpturer.

Moa Lönn har arbetat med en platsspecifik gestaltning som tar sin utgångspunkt i de omgivande miljöerna, barnens utforskande av naturen och omvärlden genom leken. Arbetet är inriktat på miljö, hållbarhet och klimat. Återvunnet järn får nytt liv genom konsten.

Lärande och hållbar utveckling

Förskolan ligger i närheten av Linnés Hammarby. När Linné som ung undersökte och ordnade naturen delade han in världen i djurriket, stenriket och växtriket. Förskolan är en del av ett treårigt projekt som arbetar med lärande och hållbar utveckling i det nationella och internationella nätverket Hållbar framtid.

Moa Lönn har med bakgrund av detta skapat ett konstverk som utgår från Linnés tre världar. Skulpturerna heter Berget, Blomman och Boet och är gjutna på Alunda järngjute. Äggen placeras ut i skogen, förskolan och på stigarna mellan, där barnen rör sig dagligen. De kommer att vara en del av platsen och ha sitt eget liv.

 

Uppdaterad: