Verksamhet & pedagogik

Förskolans arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia-filosofin. Detta gör vi genom att arbeta i projekt, där barn och pedagoger utforskar sin omvärld tillsammans.

Barn och äpplen.jpgBarnen ska varje dag möta lustfyllt och meningsskapande lärande. De ska också få möjlighet att uttrycka sig med flera av sina 100 språk, exempelvis genom musik, dans, tecknande och skapande med olika tekniker. Barnen är indelade i åldersnära grupper, som följs åt genom förskoletiden, för att möta nya utmaningar tillsammans.

Vi arbetar för att miljön som barnen möter på förskolan ska vara öppen och tillgängligt samt erbjuda utmaningar så att barnen kan upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Vi arbetar även aktivt för en giftfri förskola, där vi gör medvetna val av material.  

 

Ett projekt för en hållbar framtid

2023-2024  års projektfråga: Hur fångar vi barnens utforskande utifrån deras egna frågor, de hundra språken, upplevelser och teorier genom äpplet? 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik