Kontakt

Biträdande förskolechef
Susanne Welin
018-727 73 77
Skicka e-post

Besöksadress
Danmark 61
755 98 Uppsala

Postadress
Möllersvärdsgatan 12
754 50 Uppsala

Avdelningarnas direktnummer
Munin
018-727 73 09
Hugin
018-727 73 14

Köket (Uppsävja skolan)
018-727 74 38

Sjukanmälan
Ring respektive avdelning senast kl. 7:30

Öppettider
06:30 - 17:30