Block och avdelningar

Förskolan är indelad i två block De yngsta barnen tillhör Munin och de äldre barnen tillhör Hugin. Varje block är sen indelat i mindre grupper som kallas avdelningar.

Hugin 4-6 år

  • Indelade i tre projektgrupper

Munin 1-3 år

  • Röd 2-3 år
  • Gul 1-2 år
Uppdaterad: